Quota anual de soci/a

L'assemblea 2022 va establir una quota anual per finançar els costos de l'entitat no imputables a la producció de cervesa tals com el domini i el hosting de la pàgina web, l'adquisició de caixes de cartró i la reposició anual d'ampolles.

La primera quota es pagarà juntament amb la primera comanda que es faci a partir de gener del 2023. Les següents quotes aniran d'acord amb les temporades (juliol-setembre).

La quota s'estableix en 10€ l'any.